.-----------------------.-------.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
| Słowniczek Usenetowca |    |a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|ł|m|n|o|p|r|s|t|u|w|z|
`-.---------------------'    `-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'
 | 
.-^-.
| A |
`-.-'
 |
 .: akronimy
 |
 | IMHO, MSZ, BTW, NMSP, ROTFL, RTFM -- te wszystkie skróty to po prostu
 | akronimy często używanych w Internecie wyrażeń.
 | [ słownik akronimów → ]
 |
 .: ascii-art
 |
 | ascii-art to sztuka rysowania obrazków z liter i znaków dostępnych
 | z klawiatury. Nieduże ascii-arty często występują w sygnaturkach.
 | Czasem wymagają trochę przyzwyczajenia i wyobraźni -- oto myszka w ascii:
 | ~(,,^>
 | [ więcej o ascii-artach → ]
 | [ kolekcja ascii-artowych sygnaturek z polskich newsów → ]
 | 
.-^-.
| B |
`-.-'
 |
 .: binaria
 |
 | Wiadomości (lub załączniki do nich) zapisane w formacie innym niż tekstowy. 
 | Do tej kategorii należą między innymi rysunki w formatach GIF, JPG itp., 
 | muzyka i programy. W hierarchii pl.* wysyłanie binariów jest zakazane.
 | [ więcej o regułach wysyłania artykułów w grupach pl.* → ]
 | 
.-^-.
| C |
`-.-'
 |
 .: cancel
 |
 | Usunięcie posta z serwerów. Po microsoftowemu -- anulowanie wiadomości.
 | Możesz cancelować wyłącznie własne posty. W Usenecie funkcjonują tzw.
 | cancel-boty -- automaty usuwające posty niezgodne z technicznymi regułami
 | obowiązującymi w hierarchii pl.*.
 | [ więcej o cancel-botach → ]
 |
 .: crosspost
 |
 | Wysłanie tej samej wiadomości na więcej niż jedną grupę dyskusyjną naraz. 
 | Stosuje się tylko w wyjątkowych przypadkach, np. gdy wiadomość obejmuje 
 | tematy odpowiednie dla kilku grup dyskusyjnych.
 | Uwaga: lepiej wysłać crossposta niż trzy takie same wiadomości 
 | na trzy różne grupy.
 | Uwaga: w większości czytników odpowiedź na crosspostowaną wiadomość 
 | domyślnie też jest crosspostowana. To źle -- odpowiedź należy wysłać tylko 
 | na jedną grupę. Jeśli piszesz crossposta, koniecznie wybierz grupę,
 | na której chcesz, żeby dyskusja była kontynuowana, i ustaw na nią FUT.
 | Crossposty na wiele grup bez ustawionego FUT-a bywają cancelowane.
 | [ więcej o regułach wysyłania artykułów w grupach pl.* → ]
 |
 .: czytnik
 | 
 | Urządzenie, które czyta (:
 | [ o czytnikach na pl.internet.pomoc ]
 | 
.-^-.
| D |
`-.-'
 |
 .: delimiter
 |
 | Separator. Ciąg znaków wykorzystywany przez czytniki do automatycznego
 | oddzielania treści wiadomości od sygnaturki. Prawidłowy delimiter 
 | ma postać "-- " (minus, minus, spacja). Każdy inny delimiter, w tym 
 | "--" (minus, minus), jest niepoprawny. Delimiter umieszcza się w osobnej 
 | linii, inaczej czytnik traktuje go jak fragment wiadomości. OE bez 
 | odpowiednich poprawek wycina podczas wysyłania spacje na końcach linii, 
 | psując delimiter.
 | [ o poprawkach dla OE ]
 | 
.-^-.
| E |
`-.-'
 |
 .: emotikony
 |
 | (ang.) emotion + icon
 | Rodzaj ascii-artów. Znaki, które pomagają przekazywać nastrój
 | i emocje piszącego, np. :-) oznacza uśmiech, ;) -- przymrużenie
 | oka, :-o -- ziewnięcie lub zaskoczenie... itd. (:
 | [ obszerny zbiór emotikonów → ]
 | 
.-^-.
| F |
`-.-'
 |
 .: FAQ
 |
 | ang. Frequently Asked Questions -- Najczęściej Zadawane Pytania
 | Dokument zawierający pytania i odpowiedzi, które na danej grupie
 | dyskusyjnej padają najczęściej. FAQ powstają po to, by użytkownicy grupy
 | nie musieli bez przerwy odpowiadać na te same pytania, co jest denerwujące,
 | męczące i bez sensu rozdyma archiwa. Zanim zadasz pytanie na grupie
 | dyskusyjnej, zawsze sprawdź, czy nie zostało omówione w FAQ.
 | [ spis dokumentów FAQ dla grup pl.* → ]
 |
 .: flame, flejm
 |
 | ang. płomień, ogień
 | Awantura. Na ogół dotyczy tematu kontrowersyjnego. Flame'y są bardzo 
 | niepożądanym zjawiskiem, gdyż ich uczestnicy prędzej czy później zaczynają
 | obrażać siebie nawzajem. Flame'y często są prowokowane przez trolle.
 | Jeżeli wiele osób zarzuca Ci flejmowanie, najprawdopodobniej Twoje
 | wypowiedzi są odbierane jako obraźliwe lub prowokujące.
 |
 .: FUT
 |
 | ang. Followup-To -- Wysłać Odpowiedź Na (po microsoftowemu -- Prześlij
 | w nawiązaniu
 | Przekierowanie na inną grupę dyskusyjną lub na priva. Jeżeli wiadomość
 | ma ustawione pole Followup-To:, to odpowiedź na nią ma ukazać się na innej
 | grupie (lub dotrzeć na prywatny adres). Przekierowanie stosuje się
 | w przypadku crosspostów lub gdy dyskusja wykracza poza tematykę grupy,
 | na której się toczy.
 | Uwaga: niektóre czytniki nie wyświetlają w widocznym miejscu 
 | informacji o tym, czy dla danej wiadomości autor ustawił Followup-To. 
 | Informacja ta znajduje się w nagłówku wiadomości.
 | 
.-^-.
| G |
`-.-'
 |
 .: google, Gógiel, gogle
 |
 | http://www.google.pl/. Niezwykła wyszukiwarka. Korzystaj z niej. Zanim
 | zapytasz. Gdziekolwiek. O cokolwiek. Google to Twój najlepszy przyjaciel
 | w sieci. Źródło informacji. Do Ciebie należy tylko zadanie odpowiedniego
 | pytania i odróżnienie materiałów wartościowych od śmieci. 
 `----
[ I will use Google before asking dumb questions ]
 ,----
 | Kochamy Google. Aha -- oprócz tego, że jest szybki, prosty i elegancki,
 | gógiel ma jeszcze inne zalety -- przypomina nam o wielu ważnych datach
 | i ma kalkulator. (:
 | 
.-^-.
| H |
`-.-'
 |
 .: hierarchia pl.*
 |
 | Zbiór grup dyskusyjnych, których pierwszy człon nazwy to "pl.". Ich listę
 | możesz znaleźć na stronie Faq-o-matica.
 | [ o Usenet news w Polsce → ]
 | 
.-^-.
| I |
`-.-'
 |
 .: identyfikator wiadomości
 |
 | Unikalny ciąg znaków odróżniający daną wiadomość od wszystkich innych. 
 | Znajduje się w nagłówku wiadomości w polu o nazwie "Message-ID".
 |
 .: instrukcja obsługi
 |
 | Dołączony do programu opis jego działania i obsługi. Służy do tego, 
 | by szukać w nim pomocy zanim zada się pytanie na grupie dyskusyjnej. 
 | Nie zaniedbuj tego -- jeśli odpowiedź rzeczywiście jest w instrukcji, 
 | inni użytkownicy i tak Cię do niej odeślą.
 | Uwaga: użytkownicy grup dyskusyjnych nie mają litości dla złodziei
 | na tyle nieudolnych, by ukraść program bez instrukcji obsługi.
 | 
.-^-.
| K |
`-.-'
 |
 .: killfile, KF
 |
 | Lista osób, z którymi dany użytkownik nie chce rozmawiać i które
 | splonkował. Wiadomości wysyłane przez te osoby będą automatycznie
 | ignorowane -- czytnik nie będzie ich wyświetlał.
 | Porównaj ze scorefile.
 |
 .: kodowanie
 |
 | Sposób, w jaki zakodowane są znaki narodowe. Rozróżniamy kodowanie
 | transportowe (transfer encoding) i zestaw znaków (charset). Aby wszyscy
 | użytkownicy mogli poprawnie odczytać swoje posty, ustalono, że będą
 | używać tego samego zestawu znaków -- w hierarchii pl.* jest to ISO-8859-2
 | -- i kodowania transportowego 8bit (zalecane) lub Quoted Printable.
 | [ chcę wiedzieć więcej ]
 | 
.-^-.
| L |
`-.-'
 |
 .: lamer
 |
 | ang. lame -- ułomny
 | Ktoś niefajny, leniwy, niesamodzielny, złośliwy, samolubny, głupi.
 | Pierwotnie oznaczało ignoranta z nadmiernie wysokim mniemaniem o sobie. 
 | Nie mylić z newbie -- początkującym.
 |
 .: leet, l33t
 | 
 | Dwa z wielu sposobów zniekształcania pisowni słowa "elita" popularnych
 | wśród lamerów. Zobacz -- po polsku pisać.
 |
 .: luser
 |
 | Użytkownik mało zaawansowany, niesamodzielny i często męczący.
 |
 .: lurker
 |
 | ang. lurk -- czaić się
 | Usenetowicz, który czyta posty na grupie, ale na nią nie pisze.
 | 
.-^-.
| M |
`-.-'
 |
 .: manual
 |
 | Patrz -- instrukcja obsługi.
 |
 .: Message-ID:, m-id, mesydżajd
 |
 | Patrz -- identyfikator wiadomości.
 |
 .: mordplik
 |
 | Patrz killfile.
 | 
.-^-.
| N |
`-.-'
 |
 .: nagłówek
 |
 | Fragment e-maila lub posta, zawierający informacje o nadawcy,
 | trasie wędrówki przesyłki, temat, datę wysłania,
 | identyfikator wiadomości itp. Żeby nie było zbyt przejrzyście,
 | nagłówkami nazywa się też poszczególne pola nagłówka. Większość informacji
 | zawartych w nagłówku można sfałszować, dlatego należy na nich polegać
 | ostrożnie.
 |
 .: netykieta
 |
 | (ang.) net + ethiquette
 | Zbiór zasad, których należy przestrzegać, pisząc wiadomości na grupę 
 | dyskusyjną. Większość dostawców usług internetowych wymaga od swoich 
 | klientów, by przestrzegali netykiety. Złamanie tego zobowiązania 
 | może być podstawą nawet do rozwiązania umowy.
 | Pamiętaj: w Usenecie nie jesteś anonimowy(a), nawet jeśli się
 | nie podpisujesz i nie podajesz adresu e-mail. Jeśli obrazisz zbyt wiele
 | osób lub będziesz się zachowywać karygodnie, ktoś na pewno zada sobie
 | trud, by Cię namierzyć i poinformować o Twoim zachowaniu dostawcę usług
 | internetowych, nauczycieli, rodziców...
 | [ netykieta na grupach pl.* → ]
 |
 .: newbie
 |
 | Ktoś początkujący, "nowy", dopiero poznający specyfikę, uczący się.
 | Nie mylić z lamerem -- głupkiem.
 |
 .: NTG
 |
 | skrót od Nie Ta Grupa -- taką odpowiedź możesz otrzymać, jeśli wyślesz post 
 | niezgodny z tematyką grupy określoną w jej opisie. Czytaj opisy!
 | Jeśli chcesz komuś odpowiedzieć "NTG", nie zapomnij podać nazwy
 | odpowiedniejszej dla przedpiścy grupy.
 | [ Faq-o-matic -- lista grup pl.*, ich opisy i FAQ → ]
 | 
.-^-.
| O |
`-.-'
 |
 .: offtopic, OT
 |
 | ang. nie na temat
 | Wiadomość lub dyskusja niezwiązana z tematyką danej grupy dyskusyjnej.
 | Tematyka grupy zazwyczaj jest określona w jej opisie, ale długie
 | rozmowy mają to do siebie, że obfitują w dygresje i po pewnym czasie
 | zbaczają na tematy bardzo odległe -- stają się offtopikami. W zasadzie
 | wypada wtedy rozmowę zakończyć lub przenieść w odpowiednie miejsce (inna
 | grupa lub priv), ale na niektórych grupach nie przestrzega się tego
 | zbyt ściśle. Jednak zawsze niemile widziane jest wszczynanie dyskusji
 | od początku offtopicznych.
 | [ inne usenetowe skróty → ]
 |
 .: opis grupy
 |
 | Dokument zawierający tematykę grupy dyskusyjnej. Przygotowuje się go przed 
 | założeniem grupy i obowiązuje on aż do jej zlikwidowania lub zmiany opisu, 
 | która musi zostać zaakceptowana w publicznym głosowaniu. W opisie grupy 
 | mogą znajdować się wyszczególnione tematy zabronione, ustalenia dotyczące 
 | crosspostów, ogłoszeń itp. Przed napisaniem na którąkolwiek grupę
 | należy zapoznać się z jej opisem -- nazwa, a nawet krótki opis potrafią
 | być dla niektórych mylące.
 | [ Faq-o-matic -- lista grup pl.*, ich opisy i FAQ → ]
 | 
.-^-.
| P |
`-.-'
 |
 .: plonk
 |
 | Odgłos dodawania użytkownika do KF-a. Słowo służące użytkownikom Usenetu 
 | do obwieszczania innym, że właśnie dodali nową pozycję do swojego 
 | mordpliku. Jeśli ktoś odpowiada ci słowem "*PLONK*", znaczy to, że
 | nie chce już czytać Twoich wiadomości i własnie ustawił odpowiednie
 | opcje w czytniku. Unikaj tego, bo jeśli wszyscy cię splonkują, nikt Ci
 | nie pomoże, gdy będziesz mieć problem i nikt nie zwróci uwagi, jeśli
 | napiszesz coś ważnego.
 | [ o plonkach na pl.internet.pomoc ]
 |
 .: post, posting
 |
 | post, posta, postowi, post, z postem, o poście
 | Wiadomość wysłana na grupę dyskusyjną. Nie mylić z wiadomościami wysyłanymi
 | na priva -- "e-mailami" lub "listami elektronicznymi".
 |
 .: po polsku pisać
 |
 | Pisanie po polsku polega nie tylko na pisaniu w języku polskim, ale też 
 | zgodnie z regułami gramatyki, interpunkcji i ortografii. Dopuszczalne są 
 | wyrażenia potoczne, a nawet kolokwialne, ale nie należy używać sformułowań 
 | obraźliwych, takich jak przekleństwa czy "zi0malowanie". Zniekształcenia 
 | pisowni, takie jak pisanie "tesh" zamiast "też" czy "313374" zamiast 
 | "elita", są obciachowe i lamerskie.
 | [ Słownik Języka Polskiego PWN → ]
 |
 .: prhn
 |
 | pl.rec.humor.najlepsze -- grupa, na której ukazują się najzabawniejsze
 | posty wybrane z całej hierarchii pl.*.
 | Uwaga: grupowicze często piszą/mówią o swojej grupie skrótem, 
 | co czasami może powodować nieporozumienia -- pip to zarówno 
 | pl.internet.pomoc (grupa dla początkujących), jak i pl.internet.polip 
 | (rozmowy o problemach polskiego Internetu). Prhn jest tylko jeden.
 | [ FAQ grupy pl.rec.humor.najlepsze → ]
 |
 .: priv, na priva pisać
 |
 | ang. private -- prywatny, poufny
 | Wiadomość skierowana na czyjś prywatny adres e-mail. W takich wiadomościach 
 | autor zwraca się do konkretnej osoby, podczas gdy na grupie dyskusyjnej 
 | pisze do wszystkich jej subskrybentów jednocześnie. Nie należy prowadzić 
 | prywatnej korespondencji na grupie dyskusyjnej. Jeśli dyskusja staje się 
 | zbyt osobista, przekieruj ją na priva.
 | 
.-^-.
| R |
`-.-'
 |
 .: RFC
 |
 | ang. Request For Comments -- prośby o komentarze
 | Dokumenty informacyjne dotyczące standardów w Internecie. Opisane są
 | w nich np. techniczne zasady przesyłania informacji, ale także podstawy
 | netykiety.
 | [ archiwum RFC → ]
 |
 .: ROT13
 |
 | Prosty szyfr, odmiana tzw. kodu Cezara. Tekst tak zakodowany jest łatwy 
 | do odszyfrowania, ale sprawia, że wiadomość jest na pierwszy rzut oka 
 | nieczytelna. W ten sposób ukrywa się np. spoilery.
 | [ maszynka do ROT-owania → ]
 |
 .: RTFM
 |
 | ang. Read The F*****g Manual -- Przeczytaj P*******ą Instrukcję
 | Taką odpowiedź możesz otrzymać, jeśli wyślesz post z zapytaniem, które
 | zostało omówione w dokumentacji/helpie/instrukcji obsługi programu
 | czy usługi, o którą pytasz.
 | Jeśli chcesz kogoś odesłać do instrukcji (lub do archiwum -- RTFA),
 | pamiętaj o podaniu słów kluczowych, po których znajdzie odpowiedź.
 | [ więcej o RTFM → ]
 | 
.-^-.
| S |
`-.-'
 |
 .: scorefile
 |
 | Rozbudowana wersja mordpliku. Scorefile to lista kryteriów, na podstawie
 | których czytnik przydziela wiadomościom "punkty". Kryteria te najczęściej
 | dotyczą autora lub tematu wiadomości. Właściciel scorefile'a ustala, ile
 | punktów musi uzyskać wiadomość, by pojawiła się w jego czytniku. Pozostałe
 | posty nie są dla niego widoczne.
 |
 .: smileye
 | ang. uśmieszki
 | Patrz -- emotikony.
 |
 .: spam
 | 
 | Ten sam list wysłany wiele razy. Albo reklama. Albo post niezgodny
 | z tematyką grupy. Spam jest zły. Wysyłanie spamu, czyli spamowanie, 
 | jest w Usenecie gorsze niż trollowanie i rzadko uchodzi na sucho
 | -- grozi za to w najlepszym wypadku upomnienie, w gorszym blokada konta
 | pocztowego i/lub kara grzywny. Wielu Usenetowiczów korzysta z programów
 | pozwalających automatycznie zgłaszać spamera odpowiednim instytucjom
 | i robią to od ręki. Nie warto spamować.
 | 
 | Rozsyłając spam nie tylko szkodzisz sobie, swojemu providerowi i całej
 | sieci, ale też łamiesz prawo, obciążając kosztami przesyłki odbiorcę
 | i/lub przesyłając niezamówioną ofertę handlową. Mówiliśmy już, że nie warto?
 | [ więcej o spamie, zabezpieczaniu się i zwalczaniu → ]
 |
 .: spoiler
 |
 | ang. spoil -- psuć, marnować
 | Wypowiedź zdradzająca elementy fabuły filmu lub książki, pointę dowcipu
 | itp. Osoby, które nie zapoznały się jeszcze z danym utworem, zazwyczaj
 | nie są zadowolone z takich niedyskrecji. Spoilery należy wyraźnie oddzielać 
 | od reszty wiadomości przy pomocy tzw. spoiler space -- kilkunastu pustych 
 | linii -- albo przy pomocy szyfru ROT-13.
 | [ przykład ze spoiler space → ]
 | [ przykład z ROT-em → ]
 |
 .: supersedes
 |
 | Zastąpienie wysłanego artykułu poprawioną wersją. Jeśli zauważysz, że
 | wysłałeś posta z błędem, zamiast go cancelować i wysyłać
 | nowy artykuł, możesz wyedytować stary i wysłać jego poprawioną wersję.
 | Wolno supersedować wyłącznie własne posty.
 |
 .: sygnaturka, sig
 |
 | ang. signature -- podpis
 | Rozbudowany podpis zamieszczany na końcu wiadomości. Od właściwej treści 
 | oddziela ją delimiter. Przyjęto zasadę, że sygnaturka nie powinna być
 | dłuższa niż cztery linie (nie licząc tej, w której znajduje się delimiter),
 | ale istnieją wyjątki -- sygnatury pięcioliniowe, ale wąskie, dzieła sztuki
 | na grupach o ascii-arcie. Wielu ludzi ma sygnaturki losowe.
 | 
.-^-.
| T |
`-.-'
 |
 .: tagi
 |
 | ang. tag -- metka, przyczepka, etykietka
 | Znaczniki, krótkie dodatki do tematu artykułu zamieszczane zazwyczaj
 | w nawiasach kwadratowych. Oznacza się w ten sposób rodzaj poruszanego
 | problemu (jeśli grupa obejmuje szerszą tematykę) lub szczególne kwestie
 | (np. [FAQ]). Dzięki temu czytający może od razu określić zainteresowanie
 | artykułem (np. odfiltrować). Przykładowy post na pl.rec.muzyka:
 | "[Blues] Gdzie znajdę top 10 wszechczasów?" - od razu widać, o co chodzi,
 | a niezainteresowani bluesem mogą do artykułu nie zaglądać.
 |
 .: topposting, top-postowanie
 |
 | Naganny i niewygodny sposób odpowiadania na wiadomość. Polega na 
 | odpisywaniu nad przedpiścą. Przez to osoba, która która czyta Twoją
 | wiadomość, najpierw widzi to, co zostało napisane później.
 | Jeśli chce się zorientować w kontekście, musi czytać list od końca!
 | Na przykład:
 |  Odp.: Bo zaburza naturalną kolejność czytania.
 |  Pyt.: Dlaczego?
 |  Odp.: Odpowiadanie na górze listu (top-postowanie).
 |  Pyt.: Co jest najbardziej irytujące w Usenecie?
 |
 .: troll
 | 
 | ang. troll -- zarzucać przynętę
 | Prowokacja lub prowokator. Na polskojęzycznych grupach dyskusyjnych 
 | najczęściej określa się tym mianem osobę, która celowo wypowiada się
 | w sposób kontrowersyjny lub obraźliwy, by szczuć na siebie użytkowników
 | grupy dyskusyjnej, sprowokować ich do niegrzecznego zachowania lub
 | po prostu rozgniewać. Być trollem to wstyd. Jeśli zostaniesz uznany(a)
 | za trolla, wiele osób cię splonkuje i nikt nie będzie Cię
 | traktować ani miło, ani poważnie.
 | [ o trollach na pl.internet.pomoc ]
 |
 .: TS, T.S.
 | Tomasz Surmacz, właściciel hierarchii pl.*. 
 | Źródła zbliżone do dobrze poinformowanych twierdzą, że najczęściej
 | występuje on w szarej lub grafitowej obudowie.
 | 
.-^-.
| U |
`-.-'
 |
 .: URL
 |
 | ang. Uniform Resource Locator
 | Internetowy adres ułatwiający znalezienie przydatnej usługi lub pliku.
 | URL-ami są na przykład adresy stron WWW, takie jak http://evil.pl/pip/.
 | 
.-^-.
| W |
`-.-'
 |
 .: wrotka
 |
 | ang. write -- pisać (czas przeszły -- wrote)
 | Krótki komunikat rozpoczynający odpowiedź na cudzą wiadomość. Zawiera 
 | informację o autorze wiadomości, na którą odpowiadasz, a czasem także 
 | inne dane: datę wysłania wiadomości, jej identyfikator itp. Wrotka
 | ułatwia czytanie wiadomości, szczególnie w długich, wieloosobowych wątkach.
 |
.-^-------------[ wróć na stronę główną ]------------------.
| Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem |
| http://evil.pl/pip/                   |
`----------------------------------------------------------'