.---------------------------.
| Konfiguracja Thunderbirda |
`-.-------------------------'
 |
 : Tools -> Options -> Fonts -> Character encodings
 |
 `--------
Outgoing Mail: Central European (ISO-8859-2); Incoming Mail: (ISO-8859-2); Always use the default character encoding in replies...
 .--------
 |
 : w wersji polskiej Narzędzia -> Opcje -> Czcionki -> Kodowanie znaków
 |
 `--------
Poczta wychodząca: Środkowoeuropejski (ISO-8859-2); Poczta przychodząca: Środkowoeuropejski (ISO-8859-2); Używaj domyślnego kodowania znaków w odpowiedziach...
 .--------
 | Pomoc znajdziesz na grupie alt.pl.mozilla lub na stronie
 | http://mozillapl.org/forum/.
 |
 | A tak z ciekawości, dlaczego tak ma być? -- czytaj tu:
 | http://evil.pl/pip/ustaw.html.
 |
.-^-------------[ wróć na stronę główną ]------------------.
| Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem |
| http://evil.pl/pip/                   |
`-------------------------[ wróć do czytników ]------------'