Opera/M2 — wysyłka

Ustawienia

By wysyłać posty w UTF-8, tylko wtedy gdy jest ono potrzebne, należy przestawić Tools → Mail and chat accounts → [używane konto] → Edit → Outgoing → Default encoding na iso-8859-2.

Opcje opery

I gdy zawrzemy w poscie znaki spoza ISO 8859-2, to zostaniemy ostrzeżeni i zapytani, czy chcemy wysłać post w UTF-8, na co oczywiście odpowiadamy twierdząco. Możemy „zahaczyć” opcję Do not show this dialog again, co zapobieże pojawianiu się tego okna w przyszłości. Należy też uważać, by nie kliknąć przycisku z napisem „No”, gdyż od razu zostanie wysłana wiadomość z pytajnikami zamiast znaków spoza ISO 8859-2!

Pytanie, czy wysłać wiadomość w UTF-8

Możemy też w trakcie pisania wiadomości wybrać UTF-8 z menu znajdującego się bezpośrednio w oknie tworzenia wiadomości (po włączeniu z View → Encoding:

Menu wyboru charsetu

UTF-8 jako domyślny zestaw znaków

By domyślnie wysyłać posty w UTF-8, należy przestawić Tools → Mail and chat accounts → [używane konto] → Edit → Outgoing → Default encoding na utf-8.

Opcje opery

Zrzuty ekranu

Opera edytująca post w UTF-8.

Wersje

Zrzuty ekranu przedstawiają Operę Mail w wersji Opera Mail/9.10 (Linux).