.----------------------.
| Po co skracać URL-e? |
`-.--------------------'
 |
 .: linie posta powinny mieć maksymalnie 80 znaków, a niektóre URL-e są dużo
 | (dużo, dużo) dłuższe
 |
 .: skrócony URL-a łatwiej zapamiętać niż długi adres
 |
 .: przed skróconym adresem podaj adres strony głównej i opisz, dokąd skrót
 | prowadzi (np. "skrócony adres artykułu z archiwum google: <link>")
 |
.-^-------------[ wróć na stronę główną ]------------------.
| Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem |
| http://evil.pl/pip/                   |
`----------------------------------------------------------'