_ __       _  _
  | |/ /___ _ __ ___| | _| |_ __ _
  | ' // _ \| '__/ _ \ |/ / __/ _` |
  | . \ (_) | | | __/  <| || (_| |
  |_|\_\___/|_| \___|_|\_\\__\__,_|

 [ podstawy ] [ poezja ] [ krócej ] [ szyk ] [ obce słowa ]
 [ uwaga ] [ frazeolo ] [ interpunkcja ] 

.----------.
| podstawy |
`----------'

m. in. -> m.in. (mowa o "między innymi")
wiek osiemnasty -> XVIII w.
chyba, że -> chyba że
  przykład: "nigdzie nie pójdę, chyba że Ela pokaże chłopcom cel"
  (wyjątkiem jest konstrukcja "nie wiesz chyba, że Ela już pokazała")
ilość i liczba -- mnemonik: ilości są niepoliczalne, a liczby policzalne
generalnie -> ogólnie
nie mających -> niemających
Ale cośtam -> Jednak cośtam (mowa o początku zdania)
koniec cytatu." -> koniec cytatu".
największą cenę -> najwyższą cenę
liczebniki do dziesięciu oraz sto, tysiąc itd. słownie, pozostałe liczebniczo
z pomocą [kogoś], za pomocą lub przy pomocy [czegoś]
gość tworzy dzieła zbyt Ibsenowskie -> gość tworzy dzieła zbyt ibsenowskie
  [jakie -- małą, czyje -- wielką]
s.f., s-f i inne wariacje -> SF
100-tysięcznym -> stutysięcznym
bynajmniej -- bardzo, bardzo różni się od "przynajmniej" i "co najmniej"
"tą dupę" -> "tę dupę" (ę ę)

.--------.
| poezja |
`--------'

"iż" -> "że" ("iż" tylko wtedy, gdy po raz kolejny w zdaniu)
"nim" -> "zanim"
"Miast" -> "Zamiast"
"tudzież" -- najlepiej nie używać, gdyż albowiem istnieją "albo" i "oraz"
"są też do nabycia" -> "można też je kupić"

.--------------.
| można krócej | a nawet trzeba
`--------------'

"istnienie cech wspólnych" -> "cechy wspólne"
"w okresie późniejszym" -> "później"
"Raz jeszcze powtórzę: Każdy" -> "Powtórzę - każdy"
"Zarazem, w poniekąd alternatywnym biegu" -> "W alternatywnym biegu"
"wiele różnych sposobów" -> "wiele sposobów" (a co, takich samych? ;)
"chociażby przez krótki okres swego życia" -> "przynajmniej przez jakiś czas"
"dzieło nad wyraz wybitne" -> "dzieło wybitne"
lata siedemdziesiate -> lata 70.

.---------------.
| uwaga na szyk | zanim będzie nieszczęście
`---------------'

"nieliczni jedynie żydowscy" -> "jedynie nieliczni żydowscy"
"gwoździem - dosłownie - do trumny" -> "gwoździem do trumny - dosłownie -"
"Mieć należy nadzieję" -> "Należy mieć nadzieję"
"Czytelnicy wiedzieli więc, czego mogą się, przynajmniej w ogólnych
   zarysach, spodziewać." -> "Czytelnicy wiedzieli więc przynajmniej
   w ogólnych zarysach, czego mogą się spodziewać."
"miał lat czterdzieści trzy" -> "miał czterdzieści trzy lata"
"wielu, zwłaszcza konserwatywnych, krytyków" -> "wielu krytyków, zwłaszcza
   konserwatywnych,"
"bliżej do, na pozór, niezgułowatego Herkulesa" -> "bliżej do niezgułowatego
   na pozór Herkulesa"
"Okładkę tej, podobnie jak i poprzedniej książki" -> "Okładkę tej książki,
   podobnie jak poprzedniej," (wiecie, podmiot trzeba jakoś w miarę wcześnie)

.---------------------------------.
| nie ma takiego miasta -- Londyn |
`---------------------------------'

"realistyczność" -> "realizm"
"przekonywujących" -> "przekonujących" albo "przekonywających"
   (mnemonik -- jest przekonywać, a nie przekonywuć)
"podobnież" -> "podobno"
"w cudzysłowiu" -> "w cudzysłowie" (mnemonik -- w dupie, nie w dupiu)

.-------.
| uwaga | bo idzie łamaga
`-------'

"jak na razie" -> "na razie"
"w każdym bądź razie -> w każdym razie"
"sugeruje wyraźnie" -> "sugeruje" (albo sugeruje, albo wyraźnie)
"coś czy coś" -> "coś i coś" albo "coś lub coś"
"założonej sobie hipotezy" -> "hipotezy" (na głowę sobie zakładają?)
"szeroko pisze" -> "pisze"
"obszerne opowiadanie" -> "dłuższe opowiadanie" (galoty mogą być obszerne)
"co i raz" -> "co raz"
"rzecz w tym" -> "chodzi o to"
"pod rząd" -> "z rzędu"
"tym niemniej" -> "niemniej jednak"
"póki co" -> "na razie"
"zabrać się za coś" -> "zabrać się do czegoś"
"opierać się o poglądy" -> "opierać się na poglądach"
"odwzorowania pomiędzy" -> "podobieństw pomiędzy"
"gdyby nie fakt" -> "gdyby nie to"
"pomimo tego, że" -> "mimo że"
"Fakt przyznania" -> "Przyznanie" (z "faktami" ostrożnie, jak najmniej)
"ze swoim współtowarzyszem" -> "ze współtowarzyszem"
"splatają się wzajemnie" -> "splatają się"
   (pilnować zbędnych/nadmiarowych zaimków!)
"Dzieci do dzieła!" -> "Dzieci, do dzieła!"
   (Litwo, przecinek po apostrofie, ojczyzno moja)
"ponownie wróciłem do lektury" -> "wróciłem do lektury"
   (pierwszy raz nie wrócił)
"odtwarzania uprzednich doświadczeń" -> "odtwarzania doświadczeń"
   (przyszłe miał odtwarzać? ;)

czasami "staje się" -> "zostaje" albo "jest"
   np. "staje się jego kochanką" -> "zostaje jego kochanką"

.-------------------------------.
| kwitnie wynalazczość frazeolo |
`-------------------------------'

"proces obrabiania diamentu" -> "proces obróbki diamentu"
   (obrabianie to czyjegoś tyłka)
"ramię przy ramieniu" -> "ramię w ramię"
"zwalniają tempa" -> "zwalniają tempo"
"w tę i z powrotem" -> "tam i z powrotem"
    (w tę, to może być stronę, i w drugą)
"pokusił się o trudne zadanie" -> "wziął na siebie trudne zadanie"
"ponad wszelką miarę przyzwoitości" -> "ponad wszelką miarę"
"padają ofiarami" -> "padają ofiarą"
"spełniło swą rolę" -> "odegrało swą rolę" albo "spełniło swoją funkcję"
"był solą w oku autorów" -> "był solą w oku autorom" (komu, a nie kogo)

.--------------.
| interpunkcja |
`--------------'

Nie za dużo i z rozwagą. Zdania mają być płynne i zrozumiałe.
Przeczytaj zdanie na głos -- przecinki zazwyczaj usłyszysz.
W razie wątpliwości -- http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629734.

"szafa, stojąca w kuchni" -> "szafa stojąca w kuchni"
"cośtam niestety cośtam" -> "cośtam, niestety, cośtam"
"Oczywiście nie wiadomo" -> "Oczywiście, nie wiadomo"
"więcej myślenia, niż czucia" -> "więcej myślenia niż czucia"
"Mimo, że" -> "Mimo że"
"Zwłaszcza, że" -> "Zwłaszcza że"
"Chyba, że" -> "Chyba że" [patrz: podstawy]

-----[ zebrała Kaja 'kya' Mikoszewska ]---[ ostatnie zmiany: 2010.01.06 ]-----