FAQ grupy pl.comp.dtp

Powrót do spisu treści

Część 5.6 – Często zadawane pytania dotyczące Adobe InDesign

Wszystkie uwagi dotyczące Adobe InDesign dotyczą głównie wersji CE, jako jedynej nadającej się do stosowania w naszych warunkach.

5.6.1 – Problemy ogólne
5.6.1.1 – Opisy stron
5.6.1.2 – Zawieszone spójniki
5.6.1.3 – Import dokumentów MS Word (problem fontu Times New Roman)
5.6.1.4 – Problem z instalacją upgrade do wersji CS2
5.6.2 – Problemy specyficzne dla wersji CE
5.6.2.1 – Problem z dywizem w (niektórych) fontach TTF
5.6.2.2 – Problemy z importem grafik Adobe Illustratora
5.6.3 – Polskie dzielenie Proximity w InDesign CS US
5.6.4 – Użyteczne dodatki i pluginy
5.6.5 – Skrypty do InDesigna
5.6.6 – Interesujące linki

5.6.1 – Problemy ogólne

Tytułem wstępu

Wprawdzie wydawałoby się, że to oczywiste, ale jednak nie. Więc powtórzmy to jeszcze raz:

Jeśli to jest tylko możliwe, korzystamy z wersji CE (w przypadku programów Adobe).

Wersje US zazwyczaj mają problemy z polskimi znakami w dowolnych fontach (poza OTF z rodziny "Pro" Adobe). Ergo - używanie ich w Polsce jest bez sensu. Tym bardziej, że cena jest ta sama.

5.6.1.1 – Opisy stron

Opis problemu:

Przy druku z ID do pliku PostScript (bez względu na wybór drukarki/PPD) z włączonym opisem stron otrzymany plik nie przetwarza się poprawnie w Distillerze, ani w większości RIP-ów. Błąd sygnalizowany jest następującym komunikatem (Distiller):

%%[ Error: undefined; OffendingCommand: Sans ]%%

Stack:
/MS

%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%

Przyczyny problemu

InDesign domyślnie do opisu stron próbuje zastosować font Helvetica. W przypadku jego braku w systemie wykorzystuje font domyślnie stosowany przez Windows jako substytucję.

Oficjalne stanowisko Adobe:


"...Just a short explanation what caused our problem:
InDesign uses default system font for separation titles in postscript
file. It is usually Sans Serif from Microsoft.
Unfortunately this font has a bug in East European Windows scripts. It's
postscript alternative name (the one that is used inside postscript file
consists of two words Sans Serif. This is illegal in PostScript, because
font has to be described as one word (for example Sans_Serif) and
it causes PS errors.
One solution is to install Helvetica which is InDesign's preferred font.
The other choice, which proved to be usable as well is to uninstall Sans
Serif from the system"

Niestety, informacja ta zawiera parę nieścisłości. Po pierwsze, chodzi o font MS Sans Serif, który jest fontem ekranowym (bitmapowym - sserife.fon) i jako taki w ogóle nie zawiera "postscript alternative name". Po drugie, jego odinstalowanie powoduje błędy w wyświetlaniu okien dialogowych.

Rozwiązanie

Najlepszym rozwiązaniem jest naturalnie instalacja fontu Helvetica. W przypadku, gdy nie dysponujemy tym fontem, można skorzystać ze starej dystrybucji Acrobat Reader 3.01 (dostępnej, jak wszystkie Readery, za darmo) - zawiera ona font Helvetica, podobnie jak pozostałe fonty zestawu „base 13”.
W przypadku niektórych konfiguracji systemowych konieczne może okazać się (oprócz zainstalowania fontu w systemie) skopiowanie go do katalogu Fonts w drzewie katalogów InDesigna.

5.6.1.2 – Zawieszone spójniki

Problem zawieszonych spójników doczekał się jak dotąd trzech podobnie działających, choć całkowicie odrębnych rozwiązań. Dwa z nich to pluginy. Co interesujące, obydwa dostępne są za darmo, jako freeware.
Polska firma Programac opracowała plug-in „Polska typografia”, który w wybranym wątku tekstowym wstawia po jednoliterowych twarde (non-breaking) spacje w miejsce zwykłych. Polska typografia dostępna jest w archiwum podręcznym FAQ.
W celu zainstalowania plug-inu należy w katalogu Plug-ins w hierarchii InDesign-a utworzyć podkatalog Text CE i skopiować do niego rozpakowany plik.

Uwaga:Polska typografia” dostępna jest tylko dla InDesign w wersji 2.0.x.

Alternatywne rozwiązanie „Short Words” opracowane zostało przez firmę AMOS Software z Czech. Plugin ten, podobnie jak „Polska typografia”, wstawia w odpowiednich miejscach tekstu niełamliwe spacje, w przeciwieństwie jednak do mechanizmu Programacu, umożliwia znaczną kontrolę nad działaniem mechanizmu. Użytkownik może określić typ wstawianej spacji (zwykła nierozdzielna spacja, wąska, włosowa, „cyfrowa”, „flush”, a także en-space i em-space). Różne typy spacji mogą być wykorzystywane jednocześnie zależnie od kontekstu. Plugin jest dostępny w wersjach dla InDesign 1.5, 2.0, 3.0 (CS) oraz 4.0 (CS2).
Słowa, po których umieszczona zostanie nierozdzielna spacja, wymieniane są w pliku konfiguracyjnym, nie muszą to zatem być wyłącznie słowa jednoliterowe, ale może także łączyć np. tytuły naukowe czy stopnie (np. dr, mgr, inż., płk.) z następującymi po nich nazwiskami, czy też liczby z jednostkami miar. Pozwala także zastąpić spacje w pogrupowanych liczbach na spacje nierozdzielne o wybranej szerokości, unikając tym samym przenoszenia takich liczb z jednego wiersza do drugiego.
Plugin dla wszystkich wersji InDesign (Mac i Win) dostępny jest na FTP firmy Amos Software: ftp://ftp.amsoft.cz/Pub/Adobe/Indesign/update/.
Short Words” wraz z instalatorem, oryginalnym (czeskim) plikiem opisowym i przykładowym plikiem konfiguracyjnym, oraz polskim skrótem opisu dostępny jest w archiwum podręcznym FAQ:
wersja dla ID 2.0 Windows
wersja dla ID 2.0 Mac
wersja dla ID CS Windows
wersja dla ID CS Mac
wersja dla ID CS2 Windows
wersja dla ID CS2 Mac

Spacje o stałej szerokości są brzydkie...

Stosowanie spacji nierozdzielnej kłóci się z dobrym podejściem kompozycyjnym. Przy tekście justowanym wstawione w tekst niepodzielne spacje będą miały bowiem inną szerokość niż pozostałe odstępy w tym samym wierszu (akapicie). Znacznie lepszym pomysłem wydawałoby się zastąpienie zmiany znaku (wstawienia nierozdzielnej spacji) zmianą atrybutu tekstu na no break. Efekt taki można uzyskać bazując na jednym z poprzednich rozwiązań:
1. Najpierw należy użyć Polskiej typografii lub Short Words, zależnie od potrzeb i preferencji.
2. Jeśli korzystamy z InDesign w wersji 2.0.1 lub wyższej, dokonujemy następnie wymiany nierozdzielnej spacji na zwykłą spację z atrybutem No break (w polskiej wersji interfejsu użytkownika Nie dziel).
Wskazówka: ułatwieniem może być zdefiniowanie stylu znakowego, wprowadzającego atrybut no break. Należy jednak pamiętać, że użycie innego stylu znakowego spowoduje wówczas usunięcie znaczników „niedzielenia” (w jednym miejscu może być użyty tylko jeden styl znakowy).
Uwaga: Należy bezwględnie zainstalować patch do wersji 2.0.1 (co najmniej), a najlepiej do wersji 2.0.2. Obydwa patche dostępne są na stronie Winsoftu (http://www.winsoft.fr/products/plugins_updates/UpdatesCE.html.
Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie skryptu opracowanego przez naszego grupowego kolegę. Skrypt ten dostępny jest na stronie http://www.adobescripts.pl/.

5.6.1.3 – Import dokumentów MS Word (problem fontu Times New Roman)

Opis problemu

Problem objawia się utratą formatowania lokalnego przy imporcie tekstu w formacie MS Word lub RTF. Nie wynika to jednak - jak by się zdawało - z błędnie działającego filtra importowego, ale z błędnych wpisów w systemowym foncie Times New Roman. Na wskutek tego font ten widoczny jest w InDesign pod nazwą Times New Roman PS MT. Jeśli font ten użyty został w importowanym dokumencie, ID w trakcie importu zgłosi komunikat o braku fontu i zaproponuje podstawienie go fontem domyślnym. Niejako przy okazji wszystkie odmiany (bold, italic i bolditalic) także zostaną podmienione na odmianę podstawową (Roman lub Regular), dając efekt utraty formatowania lokalnego. Dodatkową komplikacją jest fakt, że Times New Roman jest domyślnym fontem dla dokumentów MS Word, stąd „kojarzenie” tego zjawiska właśnie z importem tekstu w formacie .doc lub .rtf.

Rozwiązanie problemu

Problem rozwiązać można dwiema metodami:
1. Poprzez wprowadzenie do dokumentu Worda styli znakowych w miejsce oznaczeń formatowania. W podręcznym archiwum plików FAQ znajduje się makro dla programu MS Word, generujące takie style.
Uwaga – jest to wersja robocza i nie działa do końca poprawnie w każdym przypadku. Jeśli któryś z użytkowników zdoła je poprawić, proszę o przesłanie informacji wraz działającą wersją.
2. Poprzez zamianę w oryginalnym dokumencie fontu Times New Roman na inny font. Osobiście polecam tu wykorzystanie fontu Minion Pro. Nie ma konieczności zmiany definicji styli akapitowych i znakowych w MS Word, gdyż po zaimportowaniu tekstu do InDesign i tak należy na ogół zmienić style na takie, które mają być faktycznie użyte w publikacji.

5.6.1.4 – Problem z instalacją upgrade do wersji CS2

W niektórych przypadkach po zainstalowaniu pakietu CS2 (w wersji upgrade) InDesign się nie uruchamia. W takiej sytuacji support Adobe (firma Wimal) zaleca następującą procedurę:
1. Zlokalizować pliki bibliotek o nazwie epic_pers.dll w katalogach instalacji programów InDesign i Photoshop (zazwyczaj C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\ oraz C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CS2\),
2. Zastąpić bibliotekę w katalogu InDesign wersją zawartą w katalogu Photoshopa.
Teraz InDesign powinien się uruchomić.

Problemy specyficzne dla wersji CE

5.6.2.1 – Problem z dywizem w (niektórych) fontach TTF

Opis problemu

W niektórych fontach wielojęzycznych w formacie TTF występuje błąd, powodujący niewłaściwe wysyłanie glifów do generowanego przez InDesign pliku postscriptowego. W efekcie wszystkie dywizy (0045, U+002D) zastępowane są przez pauzę (0151, U+2014). Dodatkowym efektem jest „zanik” kerningu. Powoduje to oczywiście całkowite rozbicie justowania tekstu, nie wspominając o fatalnym wyglądzie prawego marginesu takiego łamu. Ponadto w przypadku dywizów użytych wewnątrz tekstu (jako myślniki lub łączniki) występuje efekt „nachodzenia na siebie” fragmentów tektsu za takim podmienionym znakiem.

Zjawisko występuje m.in. przy korzystaniu z fontów firmy Telefont oraz starszych wersji fontów Eurofont. W tym drugim przypadku można zwrócić się do producenta o wymianę na wersję poprawioną.

Uwaga: Problem występuje jedynie przy druku w języku PostScript z włączoną opcją całkowitego dołączenia fontów do wynikowego pliku. Nie występuje natomiast przy eksporcie do formatu PDF.

Rozwiązanie

Objaw znika, jeśli przy generowaniu postscriptu wybierze się opcję Subset (w polskiej wersji Podzbiór) w zakładce Graphics dialogu drukowania InDesigna w sekcji dotyczącej wysyłania czcionek. Otrzymany tak plik Postscriptowy zawiera zarówno poprawne dywizy, jak i właściwe metryki. Rozwiązanie to tworzy jednak nowy problem: jeśli z tak uzyskanego pliku postscriptowego zostanie wygenerowany plik PDF, nie będzie można dokonywać w nim poprawek tekstu, pomimo zainstalowania czcionki użytej w oryginalnym dokumencie.

5.6.2.2 – Problemy z importem grafik Adobe Illustratora

Problem Media Box (obcinanie grafik)

Po umieszczeniu na stronie ilustracji przygotowanej w Illustratorze dochodzi czasem do obcięcia na naświetleniu części grafiki w nieoczekiwanym miejscu. Efekt występuje w przypadku, gdy rysunek w Illustratorze wystaje poza obszar domyślnej strony (media box). Cięcie przebiega dokładnie po krawędzi owej strony.
Problem dotyczy grafik tworzonych w Adobe Illustrator 9 i 10, nie dotyczy zaś starszych wersji (do 8 włącznie). Uwaga: zapisanie grafiki w formacie AI 8 (z AI 10 lub 9) nie usuwa problemu!
Naturalne rozwiązanie to przesunięcie grafiki w Illustratorze lub też zmiana rozmiaru strony tak, aby cała ilustracja mieściła się w jej obrębie.
Podobny efekt może wystąpić także przy stosowaniu artystycznych pędzli w AI 9 i 10 - linia obcięcia stanowi wówczas „najlepszy” prostokąt zawierający prowadzącą krzywą. W efekcie „listki” i inne podobne dodatki mogą zostać obcięte. W takim przypadku należy dodać niewidoczną (bez wypełnienia i obrysu) ramkę obejmującą całą ilustrację.

Problem z Overprintami

W przypadku grafik zawierających pędzle artystyczne, atrybut overprint dotyczący takich obiektów nie jest przenoszony do InDesigna mimo zadania go w Illustratorze.
Obejściem problemu może być zapisanie w formacie Adobe Illustrator 7, ponowne otwarcie pliku i zadanie overprintu dla obiektów, na które został przekształcony poprzednio zastosowany efekt pędzla.

5.6.3 – Polskie dzielenie Proximity w InDesign CS US

Nadesłane przez Adama Twardocha

Program Adobe Acrobat 6.0 (zarówno w wersji US, jak i CE) zawiera biblioteki dzielenia i korekty ortograficznej firmy Proximity, m.in. do języka polskiego i rosyjskiego. Po instalacji Acrobata 6.0, w folderze: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Linguistics\Providers\Proximity (lub analogicznym, pod Windows) lub Library/Application Support/Adobe/Linguistics/Providers/Proximity (pod Mac OS X) znajdziemy pliki o nazwach rozpoczynających się od "pol" i "rus".
Pliki te należy przekopiować do folderu C:\Program Files\Adobe\InDesign\Plug-Ins\Dictionaries\Proximity (lub analogicznego, pod Windows) lub Applications/Adobe InDesign CS/Plug-ins/Dictionaries/Proximity (lub analogicznego, pod Mac OS X)
Otrzymamy wówczas możliwość przenoszenia i korekty ortograficznej w języku polskim i rosyjskim zarówno w wersji US, jak i CE InDesign. Jeżeli instalacji dokonamy w InDesign CE, to dla języka polskiego otrzymamy możliwość wyboru jednego z dwóch algorytmów przenoszenia i korekty ortograficznej: firmy Programac (wbudowanego w InDesign CE) i Proximity (nowego, pochodzącego z Acrobata 6.0). Wyboru dokonujemy w Edit>Preferences>Dictionary>Language: Polish.

5.6.4 – Użyteczne dodatki i pluginy

Aktualizowana na bieżąco lista pluginów oraz innych dodatków do InDesign dostępna jest w serwisie http://share.studio.adobe.com/. Warto zwrócić uwagę na kilka szczególnie użytecznych narzędzi:
 
InBooklet – plugin firmy ALAP, umożliwiający utworzenie składek z dokumentu InDesign. Program pozwala zarówno na finalny druk, jak i na utworzenie nowego dokumentu zawierającego składki, z zachowaniem ciągłości wątków tekstowych. Nowa wersja (3.0.1) współpracuje zarówno z InDesign 2.0x, jak i 3.0 (CS), obsługuje nie tylko pojedyncze dokumenty, ale również książki (book).
Cena $99.99 (pojedyncze stanowisko), dostępny jest 30-dniowy trial.
Imposer Pro, również firmy ALAP, umożliwiający tworzenie skomplikowanych składek (do 8+8 włącznie), zarówno z pojedynczych dokumentów InDesign, jak i z książek. Plugin współpracuje zarówno z InDesign 2.0x, jak i z wersją CS.
Cena $399.99, dostępny trial.
InTools – zestaw sześciu narzędzi firmy ALAP, wspomagających edycję grafiki (i nie tylko) w InDesign. Pakiet zawiera:
InStarburst – narzędzie tworzące edytowalne gwiazdy (regularne i nie).
InPathfinder – narzędzie pozwalające na manipulacje ścieżkami, analogicznie do identycznego narzędzia wbudowanego w Adobe Illustrator (łączenie, sklejanie, wycinanie i kombinowanie ścieżek).
InItemMarks – narzędzie umożliwiające tworzenie własnych punktur i linii cięcia dla wybranych obiektów lub stron.
InPrint – plugin umożliwiający wydruk lub zapis w jednym z wielu formatów wybranych elementów strony.
InNudge – interaktywna palet umożliwiająca precyzyjne przesuwanie i pozycjownowanie obiektów strony.
InModify – plugin pozwalający na zmianę wszystkich atrybutów wybranego obiektu lub grupy w jednym oknie dialogowym.
Cena $99.99 (pojedyncze stanowisko), dostępny jest 30-dniowy trial.

SmartStyles firmy Woodwing. Plugin oferuje możliwość zapisania charakterystyk różnych obiektów (tabel, grafiki, ramek graficznych i tekstowych) jako styli i ich ponowne zastosowanie. Rozszerza także wbudowane funkcje styli akapitowych i znakowych.
Cena 149 euro, dostępny trial.

5.6.5 – Skrypty do InDesign

Strona skryptów opracowanych przez uczestnika grupy ukrywającego się pod nickiem "Robin" (albo IndesignScripts).
Adobe Studio Share – utrzymywane przez Adobe forum wymiany skryptów, dodatków i pluginów do różnych programów firmy.

5.6.6 – Ciekawe linki

Strona Nicka Hodge'a, zawierająca bardzo wiele przydatnych informacji i wskazówek na temat InDesign (głównie) i innych programów DTP (po angielsku).
Forum dyskusyjne Adobe, w tym poświęcone InDesign (wymagana rejestracja).
Strona Adobe Evangelist, co raczej nie wymaga dalszych komentarzy.

Powrót do spisu treści
Powrót na początek