.----------------------------.---------.--------------------------.
| Jak mądrze zadawać pytania |     | http://rtfm.killfile.pl/ |
`-.--------------------------'     `--------------------------'
 |
 .: zanim zapytasz na grupie lub liście dyskusyjnej, postaraj się rozwiązać
 | problem samodzielnie
 |
 | * szukając w dokumentacji sprzętu/programu/usługi...
 | * czytając FAQ sprzętu/programu/usługi...
 | * szukając w sieci [ http://www.google.com → ]
 | * pytając kolegów
 |
 .: sformułuj pytanie możliwe precyzyjnie, aby nie trzeba było tracić czasu
 | na domyślanie się i zakładanie różnych możliwości
 |
 .: pytaj we właściwym miejscu (na odpowiednim forum) [ faq-o-matic → ]
 |
 .: pisz czytelnie, poprawnie stylistycznie, gramatycznie i ortograficznie
 |
 .: nadaj swojej prośbie o pomoc możliwe opisowy, ale nie za długi tytuł
 |
 .: pytając na publicznym forum nie proś o odpowiedzi na prywatny adres
 |
 .: niegrzeczność i samolubność żądania pilnego rozwiązania problemu
 | może sprawić, że nie dostaniesz żadnej odpowiedzi
 | 
 .: problemy techniczne i ludzie je rozwiązujący mają swoją specyfikę
 | -- lepiej być grzecznym, niż niecierpliwym; lepiej być precyzyjnym,
 | niż przemiłym
 |
 .: ktoś, kto rozwiąże za Ciebie pracę domową, robi Ci niedźwiedzią przysługę
 | -- na nas nie licz
 |
 .: odpowiedź w postaci URL-a do Google oznacza, że tracisz nasz czas,
 | pytając o coś, co mógłbyś znaleźć sam
 |
 .: odpowiedź o treści "RTFM" oznacza, że wszystko jest w dokumentacji,
 | a Ty tracisz nasz czas...
 |
 .: najprawdopodobniej otrzymasz krótką i rzeczową odpowiedź -- jeśli
 | zamierzasz mieć pretensje, że nie prowadzimy za rączkę, odpuść sobie
 |
 .: jeśli się wygłupisz, zostaniesz wyśmiany; nie rozczulaj się nad sobą,
 | bo potraktują Cię okrutnie
 |
 .: przeczytaj http://rtfm.killfile.pl/ →, nie jest długie. (:
 |
.-^-------------[ wróć na stronę główną ]------------------.
| Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem |
| http://evil.pl/pip/                   |
`----------------------------------------------------------'