Paczka pierwsza: hotel, sklep, plaża
Paczka druga: rejs po okolicznych zatokach
Paczka trzecia: szamalnia i okolice hotelu
Paczka czwarta: panie sprzątające
Paczka piąta: targ i port w Turgutreis
Paczka szósta: wycieczka do Pammukale i do fabryki onyksu, kaczka, wieczorny taniec brzucha
Paczka siódma: wycieczka do Efezu, domu Matki Boskiej i fabryki skór
Paczka ósma: hotel, pokój, ogród itd.
Paczka dziewiąta: droga na lotnisko