kya w Mexi Andrzej u Antonia j.w. Kuba tam¿e suchy prowiant na drogê