.-------.--------.-------------------------.
| Filmy |    | Last updated 30.11.2007 |
`--.----'    `-------------------------'
  | 
 .-^-.-.---.-.---.-.----.-.---.-.---.-.---.-.---.-.---.-.---.-.---.-.---.
 | 0 | | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | | I | | J | | K |
 :---' `---' `---' `----' `---' `---' `---' `---' `---' `---' `---' `---.
 `.----.-.---.-.---.-.---.-.----.-.---.-.----.-.---.-.----.-.---.-.-----.
 | L | | M | | N | | O | | PQ | | R | | S | | T | | UV | | W | | XYZ |
 `-.--' `---' `---' `---' `----' `---' `----' `---' `----' `---' `-----'
  |
 .-^-----------------.
 | Filmy na liter G
 `-.-----------------.
  | G.I. Jane
  | George prosto z drzewa +
  | Gladiator +
  | Godzina zemsty +
  | Godziny szczytu
  | Goldeneye
  | Gorzej by nie moe -
  | Gra +
  | Gracz
  | Gwiezdne wojny I -
  |
 .-^------------.
 | master index |
 `--------------'