FAQ grupy pl.comp.dtp

Powrót do spisu treści

Część 1 – Nasze narzędzia

W sekcji tej docelowo znajdą się charakterystyki programów wykorzystywanych w pracy DTP - zarówno tych popularnych i używanych powszechnie, jak i mniej znanych, o ile tylko użytkownicy ich nadeślą opis na ich temat.

Poszczególne programy pogrupowane zostały w cztery główne kategorie:

*  Programy do łamania publikacji
*  Programy do tworzenia grafiki wektorowej (ilustracyjne)
*  Programy do edycji bitmap
*  Programy uzupełniające i pomocnicze
 
Dla każdego programu postaramy się podać jego podstawowy zakres stosowania, dostępne wersje, główne zalety oraz wady, jak również dostosowanie do pracy z językiem polskim.

Programy do łamania publikacji

Programy takie stanowią podstawę DTP, czyli Desktop Publishing – tworzenia publikacji przy użyciu komputera. Sam termin sformułowany został przez autora PageMakera (i założyciela firmy Aldus), Paula Brainerda w 1985 roku - zaledwie rok po wprowadzeniu na rynek pierwszego popularnego komputera posiadającego graficzny interfejs użytkownika, czyli Macintosha. Innym ważnym czynnikiem umożliwiającym powstanie takiego oprogramowania było opracowanie w tym samym roku języka PostScript, stanowiącego podstawę wszystkich prac DTP.

Wśród podstawowych cech programów tej klasy należy wymienić:

*  nastawienie na pracę z dużą ilością tekstu
*  obsługę publikacji wielostronicowych
*  możliwość importu grafiki w różnych formatach
Programy takie zwykle umożliwiają tworzenie prostych obiektów graficznych, jednak są to tylko funkcje pomocnicze, nie będące dominantą całego programu.

Poniższa lista zawiera najczęściej wykorzystywane programy tej klasy, ułożone w kolejności „historycznej”.

Adobe PageMaker

Najstarszy program do łamania publikacji pracujący w trybie WYSIWYG, czyli ten, od którego się wszystko zaczęło.
Dostępne wersje:
*  Program dostępny jest aktualnie (jako nowy produkt) jedynie w wersji 7.0 IE (International English). Na rynku wtórnym można zapewne jeszcze kupić wersję 6.5 lub 6.52 PL.
Trial:
*  Wersja 7.0 IE.
Typowe zastosowanie:
*  Skład książek, ulotek, folderów i katalogów nie zawierających elementów składu trudnego (tabele, wzory matematyczne, przypisy itp).
Program dobrze radzi sobie z dużą ilością dołączonej grafiki, a także z długimi publikacjami tekstowymi (kilkaset stron i więcej).
Zalety:
*  Bardzo niewielkie wymagania sprzętowe. PageMaker z powodzeniem daje się uruchomić na komputerach klasy 486 lub Pentium z pamięcią nie przekraczającą 32 MB. Uwaga - szybkość komputera i wielkość pamięci ma bardzo niewielki wpływ na szybkość działania programu, gdyż PageMaker wszystkie dane na bieżąco przechowuje na dysku twardym.
*  Wbudowany edytor tekstu o dużych możliwościach wyszukiwania.
Wady:
*  W wersjach IE występują trudności z korzystaniem z polskiej klawiatury systemowej.
*  Jedyna aktualnie dostępna wersja nie zawiera polskiego słownika ani reguł przenoszenia wyrazów (jakkolwiek możliwe jest wykorzystanie w wersji 7.0 mechanizmów wbudowanych w wersje 6.5x PL).
*  Trudności przy korzystaniu z fontów wielojęzycznych (TTF-OT i OTF).
*  W chwili obecnej (luty 2004) program oficjalnie nie jest już rozwijany, gdyż jego rolę w ofercie Adobe przejął InDesign.

Adobe InDesign

Najnowsze dziecko Adobe, a zarazem najbardziej zaawansowany technologicznie program w branży.
Dostępne wersje:
*  Do pracy w języku polskim (i innych śodkowoeuropejskich) zalecane jest korzystanie z wersji CE. W przypadku wersji IE możliwe jest podłączenie do InDesign reguł przenoszenia wyrazów z Acrobata 6.0 (o ile się nim dysponuje). Sposób opisany jest w artykule bhjvlc$g4j$1@vulkan.euv-frankfurt-o.de. Metoda może zostać użyta również w wersji InDesign CS (czyli 3.0).
Wersje CE dysponują na ogół przełączalnym interfejsem użytkownika (polskim lub angielskim), choć w niektórych konfiguracjach (MacOS) przełączanie może być trudne lub wręcz niemożliwe.
Trial:
*  Wersja 2.0 CE dla Windowslub dla Macintosha
Uwaga! Wersja 2.0 nie jest już dostępna w sprzedaży, chyba że z drugiej ręki.
*  Wersja CS (3.0) CE dla Windows (tylko wersje 2000 lub XP) lub dla Mac OS-X (10.0.2 lub wyższy). Ta wersja InDesign nie może być uruchomiona na starszych systemach - ani Windows rodziny 9x, ani Mac OS do 9.x włącznie nie wchodzą w rachubę.
Typowe zastosowanie:
*  InDesign nadaje się praktycznie do każdego typu projektów, od ulotek, przez katalogi, foldery i inne publikacje, aż po książki i wydawnictwa zwarte. Wyjątkiem mogą być prace naukowe zawierających wiele przypisów lub wzorów matematycznych (chemicznych, fizycznych) – program nie dysponuje własnymi mechanizmami do obsługi takich elementów, jakkolwiek przynajmniej częściowo można nadrobić ten brak przy użyciu skryptów.
Zalety:
*  Perfekcyjna typografia i mechanizm prowadzenia tekstu, a także obsługa zaawansowanych funkcji typograficznych dostępnych w fontach OpenType (OTF i TTF).
*  Możliwość pracy z tekstami w wielu językach równocześnie (pełna obsługa Unicode).
*  Integracja z innymi programami Adobe (Photoshop, Illustrator, Acrobat.
*  Możliwość stosunkowo łatwego rozszerzania funkcjonalności programu przy użyciu skryptów.
*  Program dostępny w wersji przystosowanej do wymogów języka polskiego (CE), z możliwością włączenia polskiego interfejsu użytkownika.
Wady:
*  Dość duże wymagania sprzętowe.
*  Konieczność korzystania z nowszych wersji fontów, a zwłaszcza systemu operacyjnego - wersje CS wymagają systemu Mac OS-X lub Windows 2000 i nowszych, wersje 2.0.x mogą pracować w starszych systemach, ale nie jest to zalecane.

Kombi

Dostępne wersje:
Program dostępny jest aktualnie w wersji 7.
Dość często publikowane są aktualizacje z poprawkami zauważonych błędów, więc warto odwiedzać stronę producenta (http://www.3n.com.pl).
Wersja demo dostępna jest na stronie producenta.
Typowe zastosowanie:
Skład książek, słowników, gazet, folderów, katalogów.
Zalety:
•  obszerna dokumentacja oraz interfejs w języku polskim
•  obsługa warstw, stron bazowych
•  zarządzanie kolorem w oparciu o standardowe profile ICM
•  edytor tabel
•  obsługa unikodu
•  bardzo dobra (konfigurowalna) adiustacja i dzielenie polskiego tekstu w oparciu o rozbudowany słownik
•  słownik synonimów
•  stół montażowy, czyli wewnętrzny moduł do impozycji stron
•  możliwość definiowania własnych paletek narzędziowych
•  program umożliwia zapisywanie wszystkich zdefiniowanych przez użytkownika ustawień (np. skrótów klawiszowych, paletek narzędziowych) w profilach konfiguracyjnych
•  zintegrowany z programem rozbudowany edytor tekstowy, dostępny również jako osobny program (KombiKor)
•  własne edytory grafiki wektorowej i bitmapowej
•  inicjowana z poziomu Kombi edycja zlinkowanych plików w wybranych programach zewnętrznych (np. do edycji bitmap można wybrać dowolny program obsługujący formaty bitmapowe)
•  eksport do PDF (również z możliwością dodania hiperlinków i notatek)
•  obsługa przypisów
•  generator kodów kreskowych
•  wbudowana obsługa ploterów
•  dobre wsparcie ze strony producenta (własne forum dyskusyjne)
•  program jest stale rozwijany
•  stosunkowo niska cena
Wady:
•  dla wielu użytkowników wadą i barierą przy pierwszym kontakcie z programem jest jego oryginalny interfejs
•  odmienna od przyjętej w PageMakerze, Quarku, Venturze i InDesign filozofia stylów (dla niektórych zaleta)
•  brak w aktualnej wersji (7.0) wsparcia dla adjustacji i dzielenia tekstów w obcych językach

QuarkXpress

Dostępne wersje:
Aktualnie dostępna wersja nosi oznaczenie 6.5, jednak znakomita większość użytkowników poprzestała na wersji 4.11
Typowe zastosowanie:
Zalety:
Wady:

Corel Ventura

Dostępne wersje:
Typowe zastosowanie:
Zalety:
Wady:

Microsoft Publisher

Dostępne wersje:
Typowe zastosowanie:
Zalety:
Wady:

Adobe FrameMaker

Dostępne wersje:
Typowe zastosowanie:
Zalety:
Wady:

Programy do tworzenia grafiki wektorowej (ilustracyjne)

Programy ilustracyjne przeznaczone są do tworzenia pojedynczych ilustracji (elementów graficznych) lub relatywnie małych (na ogół jednostronicowych) publikacji, wykorzystujących obiekty wektorowe, tekst i (opcjonalnie) grafikę bitmapową. Wprawdzie niektóre z nich (CorelDRAW) umożliwiają tworzenie dokumentów wielostronicowych, jednak zdecydowanie nie należy ich używać do tworzenia publikacji bazujących głównie na dużej ilości tekstu. Końcowy efekt pracy w takim programie to albo gotowy wydruk (plik postscriptowy), albo też plik graficzny, który można umieścić w programie do łamania (EPS, PDF lub inny format akceptowany przez program docelowy).

Adobe Illustrator

Klasyk gatunku, jeden z pierwszych programów tego typu i zarazem wyznacznik swoistych standardów. Do wersji 8.0 natywnym formatem Illustratora był EPS, zatem można myśleć o tym programie jako "graficznym edytorze PostScriptu". Począwszy od wersji 9.0 własny format AI jest w istocie plikiem PDF uzupełnionym o dodatkowe informacje, nadal jedna została zachowana możliwość edycji i zapisu formatu EPS.
Dostępne wersje:11.0 (CS), dostępny także w wersji PL (z polskim interfejsem i obsługą języków środkowoeuropejskich).
Trial: wersja dla Windows lub dla Mac OS-X.
Typowe zastosowanie:
Tworzenie grafiki ilustracyjnej oraz jednostronicowych publikacji (ulotki, okładki itp.), edycja plików EPS oraz PDF.
Zalety:
AI jako program bazujący na PostScripcie miał zawsze opinię "najpewniejszego" generatora poprawnych plików do druku i ta cecha nie zmieniła się w najnowszej wersji. Wersja CS (11) zapewnia ponadto pełną obsługę Unicode (możliwość pracy z tekstem wielojęzycznym), wspólny z InDesign mechanizm układania tekstu oraz kilka nowych efektów i udoskonaleń.
Wady:
Znaczne wymagania sprzętowe i systemowe (Windows 2000 lub XP, Mac OS-X). Program nadal obsługuje wyłącznie dokumenty jednostronicowe.

CorelDRAW

Dostępne wersje:
Trial:
Typowe zastosowanie:
Zalety:
Wady:

Macromedia FreeHand

Dostępne wersje:
Trial:
Typowe zastosowanie:
Zalety:
Wady:

Deneba Canvas

Dostępne wersje:
Trial:
Typowe zastosowanie:
Zalety:
Wady:

Programy do edycji bitmap

{wsprowadzenie}

Adobe Photoshop

Dostępne wersje:
Trial:
Typowe zastosowanie:
Zalety:
Wady:

Corel PhotoPaint

Dostępne wersje:
Trial:
Typowe zastosowanie:
Zalety:
Wady:

Programy uzupełniające i pomocnicze

Adobe Acrobat

Dostępne wersje:
Trial:
Brak.
Typowe zastosowanie:
Zalety:
Wady:

Ghostscript

Dostępne wersje:
Typowe zastosowanie:
Zalety:
Wady:

Powrót do spisu treści
Powrót na początek